Envíos Responsables

Non todo é urxente. Salvar o planeta, si.

Non todo é urxente. Salvar o planeta, si.

Estámonos acostumando a ter todo sempre no momento, pero debemos ser conscientes de que isto ten consecuencias para o noso entorno.

Como consumidores debemos saber que o feito de que todos os envíos sexan por defecto urxentes implica que para cumprir os prazos sexan necesarios más vehículos, o que supón máis contaminación.

Grazas por pensar no planeta.